Privacyverklaring

https://www.saniga-natuurgeneeskunde.nl

Website:

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat jouw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding. 

Linkjes naar derden (externe linkjes) 
Op deze website vind je ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die je bezoekt via links vanaf deze site.

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Reden contact 

UW PRIVACY

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier, voor uw behandeling noodzakelijke, gegevens van andere zorgverleners opgenomen die door u, hetzij op schrift, hetzij mondeling, zijn aangeleverd.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij/de administratie een factuur kunnen opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats,
 • uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘kinesiologie’ of ‘reflexologie`,
 • de kosten van het consult en de betaalwijze.

Saniga Praktijk voor natuurgeneeskunde & gewichtsbeheersing

Anita Nieste
Natuurgeneeskundig therapeut
Hoofdstraat 334, 6372 ET Landgraaf

Heeft u specifieke vragen over uw situatie/ziekte of wilt u een afspraak maken, neem dan contact met me op.

M. 06-28 85 10 21 
info@saniga.nl
KVK 50330152
BTW nr.: NL 001585259B84

CAT Vergoedbaar &
Complementaire kwaliteitstherapeut
RBCZ 
BGN lid